Alex: bUILDING A LIFE

the story of an american who fell Defending israel 

בננו, אלכס, נהרג בקרב עם מחבלים בלבנון ב-1987 ביום הולדות העשרים וחמישה, אך מעט לפני שמלאו שלוש שנים ל"עלייה" שלו ארצה. אלכס השפיע על אנשים רבים במהלך חייו – בזכות המילים שלו, כתביו, אמנותו אבל יותר מכל בזכות מעשיו והדוגמה האישית שנתן. שמחתו של אלכס בחייו ונאמנותו לאידיאלים שלו, נתנו השראה לכל מי שהכירו. משימתו הייתה להגן על ישראל, ביתו, לעזור לבנות כאן מדינה יהודית שתוכל להתמודד עם אתגרי העולם המודרני ולהראות כיצד היהדות מביאה אור לגויים.

"פרוייקט אלכס זינגר" פועל כדי לרתום את הכוח, היופי והשמחה שהיו בחייו ובאמנות של

אלכס על מנת להמשיך במשימה שלקח על עצמו.

על אף שמדובר בארגון ללא מטרת רווח הרשום בארה"ב (והמוכר לצורכי מס על ידי מס

ההכנסה האמריקאי), אנו מכתירים אותו בשם "פרוייקט" על מנת להדגיש שאנחנו מנסים להמשיך את העבודה שאלכס החל בה בחייו.

הפרוייקט הפיק ספר, מדריך לשימוש בספר,וסרטון, שניתן להשיגו כיום גם בפורמט DVD, המתאימים לשימוש הן בארצות הברית והן בישראל.

הסרטון, Alex: His Words and Drawings [אלכס – מילותיו ורישומיו] מציג את ספרו של אלכס בכך שהוא מראה מי היה ומה היה ייחודו. הסרט כולל דוגמאות רבות של רישומים וקריאת קטעים ממכתביו ומיומניו.

הספר "אלכס: אמנות החיים": הוא אסופה של כתביו של אלכס ושל האמנות שלו מאז שהיה סטודנט באוניברסיטה ועד בגרותו כקצין בצה"ל. הכתבים מציעים הזדמנות להתבונן בתהליך ההתבגרות שלו, בהתפתחות מחויבותו ליהדות, בפחדיו ובקשיים שחווה בטירונות, בשירות על גבול הצפון ולבסוף בהתהוותו כקצין. הספר גם יצא לאור באנגלית בשם: Alex: Building A Life.

"פרוייקט אלכס זינגר" שואף ליצור שותפויות עם ארגונים דומים אשר מטרותיהם דומים לשלו.

 

פרויקט

אלכס זינגר